sr en

Etnokamp

Etnokamp se u kontinuitetu održava od 2002. godine, mada su istraživanja započeta još 1999. godine. Na inicijativu direktora Društva, Zorana Petrovića, a uz pomoć brojnih saradnika (eminentnih stručnjaka iz oblasti etnomuzikologije), a najpre dr Olivere Vasić i dr Dragice Panić, dobro je osmišljen i pokrenut projekat Studijskog istraživanja muzičke i igračke tradicije Banata-Etnokamp, koji se na jedinstven način održava u Kikindi, svake godine tokom druge polovine jula. Značajno je naglasiti da Etnokamp traje tokom cele godine, kada na teren odlaze manji istraživački timovi, da bi se rad intenzivirao u toku letnjeg dela Kampa, dolaskom profesora i studenata sa muzičkih akademija iz: Novog Sada, Banja-Luke i Temišvara, FMU iz Beograda, VŠSSOV iz Kikinde, kao i srednjih muzičkih škola iz Subotice i Sombora.

Boravak na Etnokampu za studente predstavlja značajno i jedinstveno iskustvo. Kancelarije se tokom desetak dana trajanja Kampa pretvaraju u spavaone, klub Društva u kuhinju i trpezariju, brojne sale u radne prostore, a članovi Društva u srdačne domaćine. Dakle, sva dešavanja se odvijaju u prostorijama Gusala, gde je atmosfera krajnje domaćinska, što boravak i rad studentima čini lakšim i prijatnijim. Pored saradnje i razmene iskustava sa brojnim profesorima, predavačima i kolegama, studenti imaju priliku da posete kazivače i aktivno učestvuju u istraživanjima u vidu razgovora ili pak igranja, sviranja ili muziciranja sa njima. Kako se prikupljena građa po dolasku sa terena tehnički sređuje, obrađuje, arhivira, učesnici Kampa se obučavaju za navedene aktivnosti, odnosno, po dolasku sa terena, oni preslušavaju i pregledaju prikupljeni materijal, formirajući arhivske kartone, zatim iznađene melodije transkribuju, a igre zapisuju labanotacijom, prilažu pisane izveštaje, te na kraju sve zavode u posebne registratore. Na ovaj način, tokom godina je formirana najveća, i svakako najznačajnija "biblioteka" (pisanih, audio i video sadržaja) terenske građe, prikupljene na tlu Banata. Pored građe beležene od 1999, u arhivi Gusala se nalaze i brojni podaci u vidu naučnih radova, tekstova i snimaka, koji su, tokom godina, dobijeni od saradnika Etnokampa. Najveću zahvalnost dugujemo dr Seleni Rakočević, koja je svesrdno, nakon svakog samostalnog istraživanja oblasti Banata, upućivala snimke biblioteci Gusala, te značajno doprinela njenom kvalitetu. Značajan je podatak da je ova bogata građa u svakom trenutku dostupna javnosti, u čemu se spoznaje misija ADZNM "Gusle" koja se odnosi na želju za što jednostavnijom i kvalitetnijom transmisijom podataka o prošlosti i kulturnoj baštini Banata, ali i želju za oživljavanjem i promovisanjem tradicije ovog kraja.

Terenska istraživanja su se do sada vršila u severnom i srednjem Banatu (Srbija), Pomorišju, Banatskoj Klisuri i Banatskoj Crnoj Gori (Banat-Rumunija) i Pomorišju (Banat-Mađarska), a beležili smo kazivanja: Srba, Roma, Rumuna, Mađara, kao i kolonista iz Bosne, Crne Gore, Hercegovine.

Objekti terenskih istraživanja nisu samo tradicionalne (narodne) igre i svirka, nego i savremene igre i melodije, brojne svetkovine i događaji kojima su istraživači često i prisustvovali (igranke, slave, svadbe, krštenja, poklade...), dakle podjednako su zastupljene etnološke, etnokoreološke i etnomuzikološke teme. Shodno tome istraživanja su tokom godina vodili "ljudi od zanata", pa su tako radu Kampa značajno doprineli: dr Olivera Vasić, dr Dimitrije Golemović, dr Nice Fracile, dr Dragica Panić, dr Selena Rakočević, dr Dragana Stojanović, mr Gordana Roganović, dr Vesna Karin, mr Martina Karin, mr Marta Gajić, spec. Igor Popov, spec. Magdalena Popov i drugi. Ono što svakako upotpunjuje program Etnokampa su prezentacije seminarskih, diplomskih i master radova učesnika Kampa, promocije knjiga, albuma, časopisa, kao i predavanja eminentnih stručnjaka