sr en

FENOK

Od posebnog je značaja uporedo održavanje dve srodne manifestacije, te se tako uz ETNOKAMP- Studijsko istraživanje muzičkog tradicionalnog folklora Banata, u organizaciji ADZNM "Gusle", od 2002. godine održava i Međunarodni festival orkestara-FENOK. Ova manifestacija, kroz muzičke radionice, prezntacije i koncerte, afirmiše muzički tradicionalni folklor, kako naše zemlje, tako i zemalja učesnica. Vrhunsko izvođenje i predstavljanje autentične narodne (tradicionalne) muzike, stilizovane narodne (tradicionalne) muzike, modernog stilizovanog etno zvuka-WORLD MUSIC i kvalitetne savremene muzike, svakako predstavlja dobar način da se popularizuje i približi brojnoj publici muzika čija se vrednost ne meri komercijalnim efektima. Pažljiv i zahtevan odabir stranih i domaćih orkestara, pevačkih grupa i igračkih ansambala, predstavlja pravu dragocenost, ne samo za stručnu, već i za najširu javnost koja nema često prilike da uživo čuje banatske i makedonske gajde, slovačke harmonike, bugarske gadulke, mađarske citre, starinski način sviranja tambura očuvan među kikindskim tamburašima i sl.

Interesantan je i koncept povezivanja ove dve manifestacije, kada se prikupljeni materijal (muzička građa) na Etnokampu kasnije obrađuje u okviru muzičkih radionica, a zatim i prenosi na scenu, te mladi muzičari iz svih gostujućih zemalja imaju priliku da nauče o srpskoj muzici direktno sa terena, a široki auditorijum publike da čuje brojne zaboravljene, a toliko značajne melodije u izvođenju NARODNE FILHARMONIJE.